Holley History

 • 28.9.1970: Krijimi i kompanisë
  Paraardhësi i kompanisë ishte "fabrika e mallrave të bambusë dhe shiut në Yuhang".
 • 1990-1999: Inovacion, zhvillim i shpejtë
  Ndërtoi 7 laboratorë kërkimor, kishte më shumë se 200 personel profesional
  Ishte i pari që u bë qendra e kërkimit dhe zhvillimit në nivel krahine
  Teknologjia e matësve të energjisë afatgjatë ishte në krye, duke zënë rreth 1/3 e aksioneve të tregut në Kinë
 • 2000-2008: Tranzicioni teknologjik
  Nga prodhuesi i matësve të energjisë i transformuar në furnizues të plotë të projektit të zgjidhjes
 • 2009-2015: zhvillim i zgjuar dhe i integruar
  Matësi elektrik i integruar, njehsori i ujit, njehsori i gazit, njehsorët termikë, etj. kanë zhvilluar sistemin e avancuar të menaxhimit të energjisë'
  Kishte sistemin ndërkombëtar të inspektimit automatik të njehsorit inteligjent
 • 2015
  "Holley Metering Ltd."u riemërua në "Holley Technology Ltd."
 • 2016-tani: Energjia dhe IoT, tranzicioni i strategjisë
  Filloni 3 ndryshime të mëdha (IPD, IT, Prodhimi Inteligjent)
  Tranzicioni i përgjithshëm në strategjinë ekologjike të industrisë së energjisë dhe IoT.