Gana

Projekti Gana:

Është një projekt kyç në dorë.Nga viti 2013 e deri më tani, Holley ka realizuar projekte të Ganës me 3 faza, ndër të cilat Holley ka furnizuar me sukses mbi 210,000 copë matësa inteligjentë të parapagesës model DDSY283SR, DTSY541 dhe DTSY541SR, mbi 110,000 copë si dhe sistem Aclosurme en.Në lidhje me projektet e Ganës, Holley është përgjegjëse për të gjitha instalimet, trajnimet dhe shërbimet.

Fotografitë e klientëve: