Greqia

Projekti i Greqisë:

Objekti i projektit: Matës inteligjentë elektronikë të tensionit të ulët me modem komunikimi 2G (Faza-I) dhe 3G (Faza-II).
Kohëzgjatja e projektit: 2016.4-2021.5
Përshkrimi i projektit: Projekti përfshin prodhimin dhe furnizimin e njehsorit inteligjent njëfazor dhe trefazor me modem komunikimi 2G (Faza-I) dhe 3G (Faza-II) për ndërmarrjen greke - HEDNO.Pas përfundimit të projektit, një përllogaritje prej rreth 100,000 matësash inteligjentë njëfazor dhe 140,000 matësave inteligjentë trefazorë me modem komunikimi 3G janë siguruar dhe instaluar me sukses në Smart Grid të Greqisë.Të gjithë matësit janë integruar në ITF-EDV të palës së tretë Froschl HES/MDMS (gjermanisht).

Fotografitë e klientëve: