Malajzia

Projekti i Malajzisë:

Paraqitja kombëtare e njehsorëve inteligjentë të Malajzisë fillon nga viti 2017, mbi 8.5 milion metra do të zëvendësohen nga TENAGA NASIONAL BERHAD.Holley ka furnizuar TNB me një sasi totale prej 850K matësash inteligjentë.Këta matës përdorin teknologjinë RF(800K)/Cellular(45K) dhe komunikimin me sistemin AMI të palës së tretë.

Fotografitë e klientëve: