Ndërprerës inteligjente

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    Ndërprerësi inteligjent i përbërjes së ruajtjes dhe kontrollit

    Përdorimi i produktit Ndërprerësi inteligjent i tipit ZZGC-HY është një produkt komutues me ruajtje manuale të njehsorit dhe rikthim manual të njehsorit.Ai përbëhet nga kabineti i kontrollit dhe kabineti i magazinimit.Një njësi kontrolli mund të menaxhojë deri në tre kabinete magazinimi.Një kabinet i vetëm magazinimi mund të ruajë deri në 72 metra njëfazor ose 40 metra trefazorë.Një kabinet kontrolli mund të pajiset më së shumti me tre dollapë magazinimi, të cilët mund të ruajnë 216 njehsorë njëfazor ose maksimumi 120 matës trefazorë.Çdo pozicion magazinimi...